Venskabsklubber

Venskabskomitéen skal består af: 

  • 1 medlem af KPD teamet
  • 1 bestyrelsesmedlem
  • 3 klubmedlemmer

 

Komitéen vælger selv sin formand på første møde i oktober, som betegnes konstitueringsmødet. 

Formål: Fremme international forståelse

Arbejdsopgaver: Fremme kontakt til venskabsklubberne - bl.a. i form af julehilsen og påske/sommerhilsen, korrespondance, besøg og andet.

 

Gruppefoto af vores venskabsklub fra Kabarovsk