Nuværende medlemmer af SI Tønder

Pantefoged  Anne Stig Andersen

Informationsmedarbejder Henriette Andersen

Postbud Karen Andersen

Erhvervsrådgiver Birgit Crone

Klinikassistent Helle Dahlmann

Regnskabsassistent Ellen Fink

Selvstændig Grete Freiberg

Kontor, elartikler Birte Hansen

Speditør Joan Sommer Hansen

Selvstændig Olga Lemoine

Kunstner Bodil Arbjerg Lundby

Fuldmægtig Elina Ketelsen

Regnskabschef Ellen Madsen

Fodplejer og Farmakonom Lis Nielsen

Fotograf Elise Rahbek Ohlsen

Administrator Anne Mette Friis Pedersen

Cand. theol. og refugiemedarbejder Kirsten Bjerrum Petersen

Regnskabschef Ruth Ørbæk Petersen

Bibliotekar Hanne Sørensen

Funktionsleder Elin Grønning

Landzonesagsbehandler Helle Bøgh Knudsen

Sprogkonsulent og underviser Louise Willemoes Poulsen

Projektmedarbejder ved Kurs-Kultur Susanne Ries

 

Klik her for at se hvilke komiteer de enkelte medlemmer sidder i 2018/19
Klik her
for at se hvilke komiteer de enkelte medlemmer sidder i 2017/18 
Klik her for at se hvilke komiteer de enkelte medlemmer sidder i 2016/17
Klik her for at se hvilke komiteer de enkelte medlemmer sidder i 2015/16
Klik her for at se hvilke komiteer de enkelte medlemmer sidder i 2014/15