Klubbens historie

SI Tønder blev chartret som klub nr. 49 i Danmarksunionen i 1989.

Chartret blev overrakt af: Clara Blanc, Schweiz den 16. september 1989.

Klubbens gudmoder er: Inger Vittrup, Esbjerg.


I de år hvor Tønder klubben har eksisteret, har vi arbejdet med mange forskellige projekter. Projekter, hvor det arbejde vi gør, gør en forskel for kvinder og piger lokalt, nationalt og internationalt. Tillige får vi venskaber med kvinder fra andre erhverv både lokalt, nationalt og internationalt.

Blandt SI Tønder Klubbens projekter kan nævnes følgende:

Ø  Et dukkeprojekt med Fred i fokus.

Ø  Et udstillingsprojekt på Tønder Museum "Løft sløret for kvinderne i Afganistan"

Ø  Et foredrag med virksomhedskonsulent Karen-Marie Lillelund om kommunikation og
    humor, arrangementet gav et flot overskud og det gav støtte til de kvoteflygtninge fra
    Congo, som bor i lokalområdet.

Ø  Unionsprojektet "Stop Kvindehandel",
    som på den Europæiske Kongres i 2010 blev kåret som bedste projekt.

Ø  Køb Kunst & Støt Sierra Leone, hvor billedkunstneren Hans Tyrrestrup for os har skabt og
    generøst doneret litografierne The African Quartet. Vi har fået 480 stk, som vi har solgt til
    fordel for Det Internationale Soroptimist Projekt "SIerra A Family And A Future".

Ø  Et succesfuldprojekt "Internationalt Kulturmøde for kvinder", afholdtes i en årrække.