Hvad står vi for?

Navnet Soroptimist består af de to latinske ord "soror", der betyder søster, og "optima" der betyder bedst. Vi ønsker det bedste for kvinder.

 

  • Vi er et verdensomspændende netværk af socialt engagerede kvinder med meget forskellige uddannelser og erhverv.
  • Vi udgør sammen en platform, hvorfra vi kan tage aktiv del i samfundet og dele viden og erfaringer, såvel lokalt som internationalt
  • Vi uddanner og sætter kvinder og piger i stand til at påtage sig ledelse
  • Vi bekæmper vold mod kvinder og piger
  • Vi giver kvinder en stemme ved at gøre vores indflydelse gældende på alle samfundsområder
  • Vi har forpligtet os til at arbejde for FN´s 2030 mål, som har fokus på fælles ansvar og bæredygtig udvikling

Den første soroptimistklub blev grundlagt i Oakland, Californien i 1921 med formål at skabe et netværk af professionelle og samfundsbevidste kvinder, som viste høje etiske standarder i deres arbejde.

Soroptimist International

 

SI Danmark har 1.550 medlemmer

 

SIE: Europe 34.000 medlemmer

 

SIA: America 30.000 medlemmer SIGBI: SI Great Britan and Ireland 8.000 medlemmer

 

SISWP: South West Pacific 2.500 medlemmer