Donationer

På denne side findes kronologisk oversigt over klubbens bidrag og donationer.

Klik her for at se donationer og moneymaking i de første 25 år - fra 1989 til 2014

SIden opdateres løbende med oplysninger om afsluttede større projekter.

Vi har desværre ikke mulighed for at takke alle vore sponsorer ved navn på vores hjemmesiden, men vi sætter stor pris på alle de mennesker og virksomheder, som indtil videre har ydet bidrag, og som forhåbentlig vil bidrage i fremtiden.