Aktuel bestyrelse

Bestyrelsen pr. 01.10.2018 - 30.09.2020 

Præsident - Anne Mette Friis Pedersen

Vicepræsident - Birgit Crone

Protokolførende sekretær, præsidentudpeget - Hanne Sørensen

Korresponderende sekretær - Lis Nielsen

Kasserer - Ellen Fink

Revisorsuppleant og KPD - Anne Stig Andersen

Bestyrelsessupleanter - Bodil Lundby og Ellen Madsen 

Valg af repræsentanter og suppleanter til Unionen.

Generalforsamlingsvalg repræsentant til Danmarks Unionen Anne Mette Friis Pedersen

Generalforsamlingsvalgt suppleant til Danmarks Unionen: Birte Hansen

Bestyrelsesvalgt repræsentant til Danmarks Unionen: Hanne Sørensen

Bestyrelsesvalgt suppleant til Danmarks Unionen: Ellen Madsen