Bestyrelsen 2015-16

Bestyrelsen pr. 01.10.2015 - 30.09.2016.

Præsident Anne Stig Andersen 

Vicepræsident Pia Funder

Protokolførende sekretær, præsidentudpeget Birgit Crone 

Korresponderende sekretær og revisor suppleant Ellen Madsen 

Kasserer Birte Hansen 

Suppleanter Anne Mette Petersen og Lisbeth Oxholm Andersen (1 år)

KPD Ruth Ørbæk Petersen

 

Valg af repræsentanter og suppleanter til Unionen.

Generalforsamlingsvalg repræsentant til Danmarks Unionen Joan Hansen

Generalforsamlingsvalgt suppleant til Danmarks Unionen: Helle Dahlmann.

Bestyrelsesvalgt repræsentant til Danmarks Unionen: Anne Stig Andersen

Bestyrelsesvalgt suppleant til til Danmarks Unionen: Hanne Sørensen