Bestyrelsen 2014-15

Bestyrelsen pr.01.10.2014 - 30.09.2015.

Præsident Anne Stig Andersen 

Vicepræsident Pia Funder

Protokolførende sekretær, præsidentudpeget Birgit Crone valgt til 2015.

Korresponderende sekretær og revisor suppleant Ellen Madsen (2015)

Kasserer Birte Hansen (2015)

Suppleanter Anne Mette Petersen og Pia Funder (1 år)

Tove Rosbjerg KPD

Valg af repræsentanter og suppleanter til Unionen.

Repræsentant til Unionen Joan Hansen

Suppleant for repræsentant til Unionen Helle Dahlmann.

Bestyrelsesvalgt repræsentant til Unionen tidl. Præsident Kirstine valgt til 2015.

Bestyrelsesvalgt repræsentant til Unionen, Anne Stig valgt til 2015.